Dział Informatyki

PWSZ w Raciborzu

Zasoby

Dział informatyki dysponuje zasobami 15 serwerów, utrzymujących systemy informatyczne uczelni.