Jak zalogować się do komputera?

Każdy student posiada w systemie indywidualne konto umożliwiające logowanie do komputera oraz usług dodatkowych.

Aby zalogować się do komputera, należy jako użytkownika podać swój numer albumu w postaci 4 lub 5 cyfr (bez zera wiodącego). Hasłem natomiast jest 7 znaków numeru dowodu osobistego, np. ABC1234.

Po zalogowaniu, każdy student ma dostęp do własnej przestrzeni dyskowej służącej do przechowywania dokumentów i plików. Dostęp do tych zasobów możliwy jest z dowolnego komputera na terenie uczelni. Przestrzeń ta oznaczona jest jako dysk Z lub jako „Moje dokumenty”.