Dział Informatyki

PWSZ w Raciborzu

e-Student

e-Student to usłyga skierowana do studentów, dająca możliwość wglądu do informacji na temat przebiegu studiów. Można odnaleźć tam między innymi informacje na temat:

 

  • zdobytych ocen w przebiegu studiów
  • wymaganych płatnościach i wpłatach
  • przyznanych stypendiach i realizacji ich wypłat

 

Aby zalogować się należy:

 

  • jako użytkownika podać numer PESEL
  • jako hasło podać 7 znaków numeru dowodu osobistego (np. ABC1234)

 

 

Zapraszamy do korzystania

 

 Przejdź do e-Student