Dział Informatyki

PWSZ w Raciborzu

Darmowe oprogramowanie dla Studentów - Microsoft DreamSpark

Microsoft DreamSpark (niegdyś MSDN AA) jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Instytut Techniki i Architektury PWSZ posiada subskrypcję DreamSPark, która daje dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. Oprogramowanie może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów Instytutu jednak wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni.

Oprogramowanie może być pobierane przez studentów, którzy mają zajęcia z przedmiotów informatyczynych odbywająych się w salach laboratoryjnych A327, A328, B303, B302, G206 z wykładowacami z Instytutu Techniki i Architektury jak i przez samych pracowników instytutu.

ELMS (E-Academy License Management System) jest to system pozwalający na automatyczną dystrybucję oprogramowania dostępnego w DreamSpark wśród wykładowców i studentów. System sam generuje klucze aktywacyjne. Każda uczelnia uczestnicząca w programie może nieodpłatnie skorzystać z ELMS. Jest to wygodne rozwiązanie zarówno dla studentów, którzy mogą sami pobierać oprogramowanie, jak i dla Administratorów, gdyż rejestracja pobranego oprogramowania dokonuje się automatycznie. System działa na zasadzie sklepu internetowego w którym ceny są zawsze równe zero.

W celu uzyskania konta w systemie ELMS umożliwiającym pobranie oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu DreamSpark, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla studentów.

Po przyznaniu dostepu otrzymają Państwo wiadomość e-mail informującą o tym fakcie. Od tego momentu możliwe będzie zalogowanie się.

Loginem jest nr albumu (indeksu, legitymacji) bez początkowego zera, hasłem natomiast jest 7 znaków z numeru dowodu osobistego np. ABC1234.

Uwaga:

Uzyskanie oprogramowania i kluczy licencyjnych w ramach subskrypcji jest możliwe jedynie poprzez system ELMS. Oprogramowanie i klucze nie są udostępniane przez Dział Informatyki na płytach CD

 Formularz rejestracji dostępu           Logowanie do ELMS